วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓


ณ ยุวพุทธิกสมาคม
กค 2553
ณ ยุวพุทธิกสมาคม
12 กย 2553
ณ ยุวพุทธิกสมาคม
กค 2553

กำลังใจ  ตัวกูของกูองค์บรรยายในงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๒๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
อาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น