วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์ในพระพุทธศาสนา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด https://docs.google.com/file/d/0B24pBhbprz5NTEZPYldtYzlCQkU/edit
ในส่วนของอภิธานศัพท์ หน้า 99 มีการอธิบายศัพท์ในพระพุทธศาสนา อ่านง่ายสั้นๆดีมาก
ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551. ต้นฉบับคลิกที่
[2554, มีนาคม 16].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น